Ana içeriğe atla

Atatürk İlke ve İnkılapları nelerdir açıklamalı anlatım


Atatürk ilke ve inkılaplarını bir bütün olarak düşündüğümüzde hem ilkelerin hem de inkılapların birbirini tamamladıkları açıkça görülmektedir. Atatürk yapmış olduğu yenilikler ve gösterdiği hedefler ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni çağdaş ve gelişime açık bir ülke konumuna getirmiştir. Atatürk ilkeleri sayesinde bir milletin sahip olması gereken özellikler bir bir sıralanmış, vatan ve millet sevgisi ön plana çıkarılmıştır. Atatürk inkılapları sayesinde de devletimiz dış ülkelerde büyük bir saygınlık kazanmış, milletimizin bu büyük atılımından övgüyle bahsedilmiştir.

Atatürk ilkelerini sıralayacak olursak;

Cumhuriyetçilik İlkesi: Cumhuriyetçilik, milli egemenliğin hakim kılındığı bir yönetim biçimidir.

Halkçılık İlkesi: Cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede, siyasal açıdan kalkınmada, yönetimde, ulus ve devlet imkanlarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesi demektir.

Milliyetçilik İlkesi: Türk vatandaşlarının kendi varlığı ve mutluluğu için çalışması, başka ülke insanlarının da ülke bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmesi anlamı ifade edilmektedir.

Laiklik İlkesi: Din olgusunun çağdaş bir düzeye getirilmesidir. Din ile ilgili işlerin belli bir düzen haline getirilerek, devletin din ve vicdan hürriyetini tanımasıdır. Kısaca din işleri ile devlet işlerinin ayrı tutulması demektir.

Devletçilik İlkesi: Bireylerin özel girişimlerini ve yapacakları faaliyetlerini esas almak kaydı ile gerektiğinde devletin milletimiz adına memleket ekonomisini kontrol altında bulundurması anlamı ifade edilmektedir.

İnkılapçılık (Devrimcilik) İlkesi: Aklın, bilimin ve çağın gerektirdiği yeniliklerin, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasıdır.

Atatürk inkılaplarının neler olduğuna gelince;

Bunları bazı ana başlıklar altında toplayabiliriz. Atatürk’ün yapmış olduğu  inkılaplar;

Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Kılık kıyafette değişiklik, tekke ve zaviyelerin kapatılması, takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler, sağlık alanında yapılan düzenlemeler, şapka kanunu, Türk kadınına tanınan haklar.

Siyasal alanda yapılan inkılaplar: Cumhuriyetin ilanı, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş denemeleri, 1924 anayasasının kabul edilmesi.

Eğitim alanında yapılan inkılaplar: Öğretimin birleştirilmesi, millet mekteplerinin açılması, harf devrimi, medreselerin kapatılması, güzel sanatlarda yapılan yenilikler, Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması, üniversite reformları.

Hukuk alanında yapılan inkılaplar: Teşkilatı esasiye kanunu, yeni anayasanın kabulü, medeni kanunun kabulü, Türk ceza kanunu, mecellenin kaldırılması, şeriyye mahkemelerinin kapatılması.

Ekonomik alanda yapılan inkılaplar: Aşar vergisinin kaldırılması, İzmir iktisat Kongresi, çiftçinin özendirilmesi ile ilgili çalışmalar, tarım kredi kooperatiflerinin kurulması, kabotaj kanunu, sanayi teşvik kanunu, 1. ve 2. kalkınma planlarının yapılması, ticaret ve sanayi odalarının kurulması, örnek teşkil edecek çiftliklerin kurulması.

Atatürk ilke ve inkılapları, ülkemizin gelişimi ve çağın yakalanması açısından oldukça önemli atılımlardır. Bu ilke ve inkılaplar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk Milleti’ne dünya devletleri arasında önemli bir prestij sağlamıştır ve tüm dünyaca takdirle karşılanmıştır. B.Soylu - ataturkdevrimleri.com

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Karne Notlarını Değiştirme , sahte karne yapımı , e okul notlarını değiştirme

2015 Eğitim sezonu güncellenmiştir, link yenilenmiştir :) Photoshop ve benzeri proğramla kolayca yapıp renkli fotokopi çıktısını alabilirsiniz. Şimdiden hepinize geçmiş ve hayırlı olsun. Bi duayı az görmeyin :)
Sahte Karneyi indirmek için tıklayınız
2015'e güncellenmiştir!!! ve Link yenilenmiştir.
Gelelim E okul olayına nasıl değiştiriyoruz..
1- e-Okul sitesine giriyoruz. Tıkla 2- TC kimlik numaramızı ve okul numaramızı yazarak giriş yapıyoruz. 3- Notların olduğu sayfaya giriyoruz. 4- Yukarıda adres çubuğuna (site adresi yazılan yere) aşağıdaki kodu giriyoruz; javascript: document.body.contentEditable = true; document.designMode = on;

Kan sayım cihazlarının teknik özellikleri | çalışma prensibi

Sorular

Kan sayım cihazı hangi bölümlerden oluşmaktadır ve bu bölümler hangi görevleri üstlenirler?

Kan sayım cihazının çalışma prensipleri nelerdir?

Kan sayım cihazları hangi tahlilleri gerçekleştirmektedirler?

Günümüz kan sayım cihazlarının özellikleri nelerdir?

1-) Kan sayım cihazının bölümleri

Tam kanı sayım aparatüründe saymak ve teşhis etmek hücrelerin birbirine çok yakın olmasından dolayı zordur. Bu yüzden tam kan hücrelerini yaymak için sulandırma(dilüsyon) yapılır ve böylece hücrelerin çoğu aparatürden birer birer geçer ve kanın sayımı ancak bu şekilde mümkün olur.

Diluent: Kanı sulandırmanın yanında, diluent bulunduğu ortamda kan hücrelerinin ölçülerini belirli bir zaman aralığında kan sayımı esnasında ortamı sabit tutmaya yarar.
Lyse: Kırmızı kan hücrelerinin zarlarını çatlatıp tıkanıklığı kirlilik yapmayacak şekilde çok küçük parçalar haline getirip sayım esnasında parazit yapmamasını sağlar. Bundan ayrı olarak bazı hücrelerde üçlü formül dağılımının iyi çıkmasını sağlar. Parçalan…

Mektup Nasıl Yazılır,Mektup Örnekleri

Mektuplar 4 çeşittir. Resmi ve iş mektupları, Edebi mektuplar, Özel mektuplar ve açık mektuplar. Şimdilerde gelişen teknolojiyle unutulmaya başlanmıştır. 

Özel Mektup ve arkadaşa mektup gibi mektup türleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Özel Mektup yazarken ise dikkat edilmesi gereken önemli bazı kurallar bulunmaktadır. Özel mektupları yazarken dikkat edilecek özellikler şunlardır:  (a) Mektubun yazılacağı kağıt düzenli ve temiz olmalıdır. Kırışıklılık olmamalıdır. (b) Mektup, genellikle mürekkepli kalemle yazmaya dikkat etmeliyiz( Dolma kalem, Tükenmez kalem, pilot kalem) (c) Mektubun sağ üst köşesinde tarih olmalıdır. (d) Göndereceğimiz kişinin özelliklerine göre hitapla başlanır ve devam edilir. (e) Mektubun sağ alt köşesin isim soyisim ve imza olur. (f) Mektubun sol alt köşesinde adres olur.